La Irene, inspirada per la victòria obtinguda pel Grup de Defensa dels Aiguamolls de l’Empordà (GDAE), es dirigeix a la zona que ara és parc natural.

Allà queda meravellada per la quantitat d’animals que hi ha, però, resulta que el que ella li sembla el paradigma del paradís, no ho és.
La lluita per la conservació de la natura acaba tot just de començar i tots hi podem col·laborar d’alguna manera.