L’Edgar Vinyals, director de l’associació Sandaru, organitza sessions de discoteca i karaoke per a persones amb discapacitats psíquiques.