Els Palaus i les cases grans de Barcelona, la vida privada i les activitats socials de l’aristocràcia barcelonina, els grans mobles que feien els fusters de Barcelona….Antonio Baños conversa amb Rosa Maria Creixell, especialista en l’evolució de la casa, la historia del moble i la vida quotidiana en el segle XVIII a Catalunya.