Jacqueline Seligmann i Matías Segovia lideren una banda de set personalitats inspirades per la narrativa cinematogràfica de la música i els grans poetes del rock.