Aquest cartell està obsolet. Indica una cosa impossible, com és creuar des del barri de la Verneda al districte de Sant Andreu. I això, que només els separa unes vies de tren. Abans, s’hi podia travessar des de la rambla de Prim. Ara, però, les obres de l’alta velocitat ja fa temps que ho impedeixen. “La gent ha de passar per les cotxeres d’autobusos o se’n ha d’anar al pont de Santander. Llavors dóna una volta que és un pas de 10 minuts i de l’altra manera es converteix en mitja hora o tres quarts d’hora.” Per això, els veïns reivindiquen un pont que permeti el pas dels vianants mentre no finalitzen els treballs. I no és l’única mesura que reclamen. Volen que s’urbanitzi provisionalment aquest tram final de la rambla de Prim, on hi ha solars abandonats, edificis ocupats i un cul de sac circulatori amb les obres com a barrera infranquejable. GERMINAL BONET, AV Verneda Alta “Donar més vida a aquest tros d’aquí que tenim abandonat de la rambla i que es mantingui, que facin, per exemple, pistes de petanca, jardins, que es vegi que hi ha més vida. Llavors esperarem que és que sempre estem esperant.” “Fa pràcticament 20 anys que aquesta part del barri espera una reurbanització i els equipaments que s’hi han de construir un cop finalitzin les obres de l’AVE, que acumulen diversos retards i estan aturades per manca de pressupost.” De fet, l’aspecte de la rambla de Prim i els entorns en aquest punt, del carrer de Santander en amunt, poc té a veure amb la resta del passeig. I això que es tracta d’un dels eixos viaris principals del districte de Sant Martí.

La mesura més urgent que demanen és un pont que permeti creuar les vies mentre no finalitzen les obres. Abans es podia passar des del capdamunt de la rambla de Prim per accedir al districte de Sant Andreu des de la Verneda però, des que van començar els treballs, això és impossible.

Fa pràcticament 20 anys que els veïns esperen la urbanització d’aquesta part del barri, l’habitatge social i els equipaments que hi han d’anar, però totes les actuacions a la zona estan subjectes a la finalització de les obres del ferrocarril. Per això també demanen que, mentrestant, s’actuï provisionalment en l’espai públic condicionant-lo perquè hi hagi jardins, zones de joc o pistes de petanca.