El consistori també ha pres diverses mesures orientades a evitar la resuspensió de partícules a l’aire, fet que n’incrementaria les concentracions i, per tant, empitjoraria la situació.

Algunes d’aquestes mesures són regar amb aigua freàtica les principals vies de la ciutat, suprimir la utilització de bufadors en tots els serveis de neteja i extremar el compliment del pla d’ambientalització de les obres de la ciutat i evitar les activitats que generin pols en obres.

També recorden que hi ha persones que són especialment sensibles a la contaminació atmosfèrica. A aquests col·lectiu l’Ajuntament recomana evitar els llocs amb més densitat de trànsit rodat i fer esport en hores en què la concentració de partícules contaminants sigui més alta. El pla es mantindrà activat fins que disminueixi la concentració de partícules a l’atmosfera.