MARIA ASSUMPTA VILÀ, síndica de greuges de Barcelona: "A causa del Pla d'usos que hi ha a Ciutat Vella, no estan autoritzats els 'meublés', aleshores doncs vol dir que és clar que s'ha de fer sense llicència i a més sense cap control. En canvi a altres punts de la ciutat no hi ha pla d'usos o és molt diferent i hi ha establiments o llocs de lliure concurrència, que vol dir que estan legalment autoritzats i allà també s'exerceix la prostitució. El que no pot ser és que vulguem amagar la prostitució al carrer i això no és així perquè en segueix havent-hi. I a més han proliferat molt llocs on els veïns han de compartir aquest fenomen i aleshores es queixen moltes vegades, perquè puja i baixa gent en una escala de veïns. El que s'ha de fer és intentar poder arribar a aquestes dones i donar una informació i un suport social i sanitari."

Tot i que el Pla d’usos del districte prohibeix obrir establiments on es pugui exercir la prostitució, Vilà assegura que hi ha punts, sobretot del Raval, en què proliferen locals “encoberts” i que provoquen conflictes de convivència i molèsties als veïns. És el cas, per exemple, d’una perruqueria al carrer del Tigre que la Guàrdia Urbana va precintar perquè també oferia serveis sexuals.

Segons un informe del districte, a Ciutat Vella hi ha més de 40 cases de cites, que es concentren, especialment, al triangle format per la ronda de Sant Antoni, els carrers del Tigre i de Joaquín Costa, i als voltants del carrer d’en Robador.

La síndica considera que l’enduriment de l’ordenança del civisme sobre prostitució de carrer, que es va començar a aplicar a l’estiu, no ha anat acompanyada de les mesures perquè evitin l’oferta i la demanda. Vilà demana a l’Ajuntament que s’acosti al col·lectiu de prostitutes per donar-los suport social i sanitari.