L’Informe sobre els drets de l’infant 2012 exigeix que es prioritzin les polítiques d’atenció a la infància, especialment als nens que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Algunes de les queixes que exposa el síndic de greuges és la suspensió d’alguns ajuts i serveis, com ara la de l’infant a càrrec. També es manifesten contraris a la disminució de prestacions, com les destinades als ajuts menjador, així com a l’augment d’algunes quotes, com la de les escoles bressol o el transport escolar.

Els infants que viuen als entorns més afectats per la crisi són els que han notat més aquestes mesures i, des de la Sindicatura, es proposa que l’absència de recursos econòmics en famílies amb infants a càrrec sigui un criteri suficient perquè es pugui accedir a ajuts i prestacions d’urgència social.

El síndic de greuges també alerta del risc d’empitjorar la justícia juvenil, cosa que comportaria una disminució de l’èxit del programa de reinserció individual.