Amb quatre cursos sencers treballant en 40 centres catalans n'han tingut prou per demostrar el que ja sospitaven i ja s'aplica en altres comunitats de l'estat: es possible la inclusió d'infants amb autisme a l'escola ordinària. Cal, però, l'assessorament i el suport d'un terapeuta especialitzat perquè a banda de treballar amb aquests nens, formi els professionals del centre per entendre i treballar amb eines adequades aquest trastorn. EMMA LEACH, presidenta d'Aprenem "Els nens no identifiquen la discapacitat com fem els adults llavors ells interactuen amb els nostres fills amb autisme, llavors si en aquell moment que hi ha una interacció hi ha un terapeuta especialitzat pot fomentar o donar-li eines perquè el nen respongui, per exemple. Llavors, si es practiques aquestes eines cada curs, durant molts curosos, aquest nen quan surti al carrer estarà totalment integrat." Els 44 alumnes que han participat en aquest projecte pioner revelen que 8 de cada 10 han millorat notablement les seves habilitats de comunicació i comprensió. ISABEL PARRA, membre de Junta d'Aprenem "Tot és predecible, tot se li anticipa, se li prepara, tot està basat en rutines que es repeteixen cada dia perquè això l'ajuda molt a comprendre les coses i tot està molt basat en ajudes visuals perquè la comprensió visual molt millor que la verbal." Ara el que reclamen és que, més enllà de les bones intencions, el Departament d'Ensenyament agafi les bases d'aquest treball fet per iniciativa de les mateixes famílies i el generalitzi a tots els centres. Denuncien que a hores d'ara hi ha un buit de formació. MAYA CASTANYER, membre junta d'Aprenem "Els vetlladors no estan preparats, no saben com treballar amb un nen que en un moment donat té una conducta no adequada, has de tenir recursos, unes eines. No existeix una formació per part dels qui hi ha de ser." Només a Catalunya actualment l'autisme afecta 1 de cada 150 naixements.

El TEA és un transtorn neurològic que afecta la percepció i el processament cerebral de la informació. A Catalunya hi ha una prevalença d’1 de cada 150 naixements i és quatre vegades més freqüent entre els nens que entre les nenes. El col·lectiu d’infants amb autisme és el que presenta un índex d’exclusió escolar més baix a tot Catalunya. L’associació Aprenem en conveni amb el Departament d’Ensenyament ha realitzat un projecte pioner a Catalunya i dur a terme la pràctica real de la inclusió d’aquests alumnes. “Construïm capacitat” és un projecte iniciat el curs 2011-2012 en el què hi han participat 44 infants de 40 escoles de Catalunya.

Segons els seus impulsors, els resultats demostren que quan els nens i nenes amb autisme gaudeixen de condicions concretes, amb metodologies específiques i professionals que coneguin les dificultats del trastorn i com actuar, “la seva inclusió a l’escola és possible”.