ENCARNA RUIZ, directora Escola Elisenda de Montcada "Aquest projecte, el projecte Musikelis, va néixer amb la idea d'apropar la música però d'una forma no professional sinó amb instrumentació, perquè els nens tinguin l'oportunitat que poden tenir els nens d'altres barris, que poden anar a escoles de música, d'apropar-se a la música d'una altra manera. Els nanos d'aquí moltes vegades són molt dispersos, els costa molt estar atents i llavors el tema de la música ens apropa molt a tot això. O sigui, estar atents per tocar tots els nens en conjunt en una agrupació musical. Necessiten estar atents al director, necessiten estar atents als altres companys. Després, que la música apropa moltíssim els alumnes a una sensibilitat que després això augmenta i es nota en el rendiment acadèmic. Toquen, canten i, a més, són instruments que són més complicats. Són instruments que ells no els havien vist mai, un saxofon, un trombó, els bombardins. És increïble com toquen i, a més, com són capaços de tocar junts. Emociona."

D’aquesta manera uns 40 infants de 3r a 6è de primària han tingut accés a la música i han descobert instruments que desconeixien, com les trompetes, els saxos o els bombardins. El centre valora molt positivament la iniciativa, que de moment es realitza en horari de menjador, i pretén ampliar-la a hores lectives.