Així, el percentatge de barcelonins que faran vacances també es redueix quatre punts respecte a 2010. Els barcelonins que faran una setmana o més de vacances aquest estiu se situen en el 53,9%, i la durada mitjana de les vacances és de tres setmanes i mitja, que es faran entre el juny i el setembre. De les persones que fan vacances, un percentatge majoritari (79,4%) les faran el mes d’agost.

Dels que es queden, més de la meitat (54,1%) faran ús de les platges de la ciutat, i el 39,9% té previst assistir a algun concert als parcs barcelonins.

Un de cada dos es queda a Catalunya

L’enquesta constata que el nombre de persones que decideixen fer les seves vacances a Catalunya augmenta un 2,3% respecte a 2010, i arriba així quasi a la meitat dels que marxen (48,2%). De la resta, un 29,3% fa les seves vacances a l’estranger (un 3,6% més) i els restants passaran les vacances a la resta de l’estat espanyol.