Durant el mes de juliol aquest espai serà un dels de major activitat al Raval. Després d'anys d'obres i un cop acabada la Filmoteca, la plaça de Salvador Seguí s'ha urbanitzat de nou i el districte vol que es converteixi en un espai públic de qualitat i punt de trobada per a les persones que hi viuen, hi treballen i el visiten. Per això s'ha dissenyat un pla d'acció, que té aquesta plaça com a eix central, però que engloba també els carrers de l'entorn. En l'espai públic ja s'hi han iniciat algunes actuacions, com l'obertura de noves terrasses, la instal·lació de jardineres i plantes així com nous aparcaments de bicicletes. Totes aquestes mesures, segons el districte, no servirien de res sense la complicitat de veïns i comerciants. MERCÈ HOMS, regidora Ciutat Vella "Nosaltres tenim la iniciativa de portar-lo a terme, d'endreçar les idees, però evidentment que s'ha construït molt a partir de tots els implicats que hi ha allà. Que sigui un entorn agradable, que hi hagi convivència, una bona convivència i que, sobretot, els veïns puguin dormir a les nits però, a més, a més, puguin gaudir d'aquell entorn." Es vol també que les famílies i els nens de la zona facin seu el parc infantil. Per això s'hi han organitzat un seguit d'activitats que coordina el Casal dels Infants. ALÍCIA GONZÁLEZ, Casal dels Infants "Es fa necessari normalitzar l'ús d'aquest espai per part de la infància, no només la idea de normalitzar aquestes hores, sinó també poder una mica engrescar aquestes famílies que facin propostes per millorar l'espai de joc infantil per poder, en algun moment, fins i tot, modificar-ho." Per millorar la convivència en l'espai públic es controlaran totes les activitats que s'hi fan. Es vigilarà que bars i restaurants compleixin els horaris de tancament i també es treballarà el tema de la prostitució. Per a les entitats que fa anys que hi treballen, però, aquest no és el problema principal. BEATRIU FERNÁNDEZ, directora Fundació Escó "La prostitució existeix, que la prostitució és una activitat que s'exerceix, però que no és la generadora principal de problemàtica en l'espai públic, i de problemàtica en la convivència. Apareixen altres problemes, és el soroll, el soroll a la nit relacionada amb l'oci nocturn, amb el tipus d'oci nocturn que es pot produir." Per seguir el desenvolupament del pla s'ha creat una taula de treball en què hi ha presents veïns, comerciants i entitats. Cada mes es reuniran per comprovar com està funcionant i si cal anant incorporant-hi coses.