Són caixes de peix provinents de l'Índia que han passat avui la inspecció sanitària i els tràmits duaners. Un cop precintat, el camió està a punt per continuar el camí. Com en aquest cas, la majoria de contenidors que arriben al Punt d'Inspecció Fronterera contenen productes alimentaris, però aquí també es processen moltes altres mercaderies. Són, això sí, productes destinats directamenr o indirectament al consum humà, des de fàrmacs fins a pinsos animals. Es tracta, gairebé sempre, d'inspeccions oculars i olfactives. Només es fan analitzar les mercaderies en cas d'alerta europea. AURORA FUENTES, cap d'Operacions de Mercaderia i Qualitat del Port de Barcelona "Comptem amb una instal·lació preparada per totes les autoritzacions que tenim i dimensionada, fins i tot pel projecte de creixement dels contenidors que tindrem, o esperem tenir en breu, un cop la nova terminal es posi en funcionament." L'objectiu de les noves instal·lacions és agilitzar-ne el procés. Per estalviar temps en desplaçaments, el nou PIF es troba al costat de la nova terminal de mercaderies, que funcionarà a ple rendiment a la tardor. Un trasllat que va acompanyat d'un canvi en la gestió, que a partir d'ara anirà a càrrec del mateix Port de Barcelona. El nou Punt d'Inspecció Fronterera ha costat 7 milions d'euros, finançats íntegrament pel Port de Barcelona. Són gairebé 6.000 metres quadrats d'instal·lacions amb capacitat per processar fins a 90 contenidors diaris. De moment, però, avui n'hi passaran 35. Un volum d'activitat baix, que els responsables del PIF atribueixen a la mala situació econòmica.

Els punts d’inspecció fronterera són els responsables de la inspecció sanitària de les mercaderies, una competència exclusiva de l’Estat. En aquest nou centre es realitzaran els controls duaners i sanitaris de les mercaderies i es faran les inspeccions documentals, físiques i presa i anàlisi de mostres dels productes, tant d’animals com de vegetals A més, també s’hi faran els tràmits necessaris per a l’emissió del dictamen dels serveis d’inspecció previs al despatx duaner de la mercaderia i l’expedició de certificat de productes tant d’importació com d’exportació, a través del port, de productes de tercers països o països extracomuntaris, en compliment de la normativa comunitària.