assetjament upf

(ACN) El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha decidit en la reunió que ha mantingut aquest dimecres modificar el Codi ètic de la institució per incorporar-hi com a mala praxi professional les relacions sexoafectives entre el personal docent i investigador i l’alumnat. Per evitar “situacions d’abús i/o de conflicte d’interès en el procés d’avaluació i supervisió”, s’estableix que les relacions entre professors i estudiants són contràries al codi ètic de la UB, segons informa la institució en una nota penjada al seu web.

Desenvolupament sostenible

Durant la reunió, el rector de la UB, Joan Guàrdia, ha anunciat també que la universitat oferirà a partir del curs vinent un catàleg d’assignatures optatives relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Serà la primera universitat que incorpora en els plans docents continguts que permetran adquirir competències transversals relacionades amb aquests objectius.