El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha proporcionat les xifres d’una enquesta turística elaborada durant els 11 primers mesos de l’any. Segons aquestes dades, es mostra com set dels 11 mesos analitzats tenen dades positives i s’extreu que la despesa mitjana diària ha augmentat un 6,6% respecte a les dades de l’any passat i se situa als 109 euros. La despesa mitjana per turista també ha crescut durant el 2012, concretament un 3%, i se situa als 962 euros.

Els turistes britànics són els que s’hi han deixat més diners, 10.717 milions d’euros; seguits dels alemanys, amb 8.640 milions d’euros; els francesos, 4.830 milions i els procedents dels Països Nòrdics, amb 4.652 milions.

Catalunya és la comunitat de tot l’Estat que lidera la despesa global, amb 12.001 milions d’euros, un 22,7% del total. Aquesta dada significa un creixement del turisme estranger a Catalunya del 13,1% respecte al mateix període de 2011. Les Balears són la segona comunitat amb més turisme estranger, 10.028 milions d’euros, seguida de les Canàries, amb 9.657 milions d’euros.