El fiscal de delictes mediambientals, Antoni Pelegrín, ha enviat un ofici al govern català per demanar-li dades sobre el nivell d’emissió de contaminants de la indústria. La petició s’emmarca en una investigació oberta fa un any per esbrinar l’índex de contaminació de Barcelona. En un principi, l’estudi es va centrar en els contaminants generats pel trànsit, però ara la fiscalia vol analitzar també la pol·lució procedent de focus fixos. Per això ha demanat a la Generalitat dades sobre l’emissió de contaminants de les indústries de Barcelona i l’àrea metropolitana durant els anys 2011 i 2012.

El ministeri públic pretén així determinar en quina proporció les indústries són responsables de la pol·lució de l’atmosfera, principalment les tèrmiques i cimenteres.

D’acord amb els últims balanços de la Generalitat, la contaminació per diòxid de nitrogen està per sobre dels límits màxims marcats per la Unió Europea. En canvi, els nivells de partícules en suspensió en l’aire, que són els més perillosos per a la salut, no superen aquests límits.

La fiscalia vol aclarir també el grau de compliment de les 73 mesures per reduir la pol·lució incloses en un decret aprovat pel govern català el 2007. Una de les mesures incloses en el decret era la limitació de la velocitat fins als 80 quilòmetres per hora als accessos de Barcelona. Una limitació que el govern de CiU va eliminar poc després d’arribar al poder.