La campanya se centra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, el respecte al descans veïnal, evitar les molèsties sorgides d’accions quotidianes, la participació en la comunitat i l’acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l’Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla integral.

La primera fase de la campanya “M’agrada viure amb tu” es va iniciar durant el maig de l’any passat, i va consistir en la col·locació de cartells i torretes informatives, a més del repartiment de 3.500 fullets informatius. Aquestes accions, com en aquesta segona fase, es van complementar amb xerrades sobre civisme i espai públic.