El mes de setembre va ser clarament més càlid de l’habitual a Barcelona: l’Observatori Fabra va enregistrar una temperatura mitjana de 22,3 ºC, un valor 1,6 ºC superior a la del període de referència 1981-2010. L’octubre va finalitzar amb un registre de 17,1 ºC, molt pròxim a la normalitat, tan sols tres dècimes superior a la mitjana del mateix període referent. Pel que fa al novembre, i agafant dades provisionals fins al dia 28, s’obté una mitjana de 12,4 ºC, un valor que se situaria sis dècimes per damunt del que marquen les estadístiques d’aquest període referent de 30 anys.

La pluja ha seguit un patró bastant més pròxim al que tocaria. El mes de setembre va ser clarament plujós: a l’Observatori Fabra van recollir 96 litres, 21 més de que marca la mitjana del període 1981-2010. A l’octubre el pluviòmetre d’aquest indret elevat de la ciutat va totalitzar 76 litres, 15 menys del que hauria d’haver enregistrat, i el novembre finalitzarà amb 40 litres per metre quadrat, una dada 26 litres inferior al que tocaria.