Aquest novembre a Can Llupià hi ha internats 83 joves, entre nois i noies, que han comès un delicte greu i han de complir una mesura judicial perquè són menors. Precisament, la minoria d’edat fa que siguin centres on, segons la directora de Justícia Juvenil, Pilar Heras, “la feina que s’hi fa no és només educar perquè puguin treballar, sinó que fonamentalment és un procés educatiu, des que arriben fins que se’n van”. La majoria han tingut fracàs escolar i dins el centre acaben l’ESO o preparen la prova d’accés a cicles formatius amb professors del Departament d’Ensenyament. Fins i tot, en dues ocasions, hi ha hagut interns que han estudiat batxillerat a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya.

A banda de la formació reglada, fins a aquest setembre, 288 joves han fet cursos de formació ocupacional als set centres educatius de Catalunya. Actualment, a Can Llupià hi ha una trentena de joves matriculats a un curs sobre operacions bàsiques de bar i restaurant que està homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, una oferta que està certificada i que properament s’ampliarà amb un curs sobre operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes. Al centre també fan tallers de construcció i manteniment i jardineria, que no són certificats, i alguns joves treballen a un taller productiu de bicicletes, que és l’única activitat remunerada.

El tractament de l’intern

Els joves dels centres educatius viuen al costat d’educadors socials, que els fan de tutors, i d’un equip multidisciplinari, format per un psicòleg, un treballador social, un jurista i un mediador cultural, que l’avaluen des que arriba al centre. En determinen les necessitats i dissenyen un pla d’intervenció individual que haurà de complir durant el temps que duri la mesura.

A Can Llupià, hi arriben joves procedents de la província de Barcelona, de Tarragona i de Girona. S’executen mesures cautelars de com a màxim nou mesos de durada i mesures fermes, és a dir, que ja tenen sentència del jutge. Aquestes aproximadament s’allarguen entre sis mesos i un any. Hi ha interns amb règim tancat, semiobert, obert i amb internament terapèutic, tractats sobretot per problemes de salut mental i toxicomanies.