1. Garantir la seguretat: el darrer informe de l’Observatori Hatento apuntava que pràcticament la meitat de les persones sense sostre entrevistades havien estat víctimes de delictes d’odi. Durant el darrer any, s’ha format a agents de la Guàrdia Urbana sobre la situació de les persones que viuen al carrer. El següent pas serà traslladar a la Generalitat que es pugui fer el mateix amb els Mossos d’Esquadra.

2. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques: els serveis d’higiene obriran els dissabtes i els festius que caiguin entre setmana a partir de l’1 de gener de 2017. També s’elaborarà un mapa de col·lectius ciutadans i entitats que reparteixen aliments a persones que viuen al carrer i un cop fet el diagnòstic, s’avaluarà si cal ampliar les places de menjador social en horari nocturn.

3. Fer efectius els drets polítics: ja durant el 2016, l’Ajuntament ha millorat el procediment administratiu per garantir l’empadronament a les persones que no tenen domicili. La Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar (XAPSLL) valorarà quines millores cal introduir en el procediment. El 2018, la XAPSLL durà a terme una campanya de comunicació a les persones ateses per recordar-los els seus drets polítics i els procediments que han de seguir per poder votar.

4. Promoure l’accés a la cultura i l’oci: durant el 2018 es realitzarà una campanya sobre les necessitats de les persones sense sostre amb els treballadors de biblioteques, centres cívics i equipaments esportius públics.

5. Facilitar la mobilitat: es preveu ampliar la distribució de títols de transport públic a les persones sense llar.

6. Evitar que joves extutelats quedin en situació de carrer.

7. Evitar que la sortida del sistema penitenciari acabi en una situació de carrer.

8. Evitar que la tutela de persones immigrants per part de les administracions es converteixi en un factor de sensellarisme.

9. Evitar que les persones que reben altes hospitalàries quedin en situació de carrer.

10. Garantir l’accés al sistema sanitari de les persones sense domicili: durant l’any que ve es formaran professionals dels Centres d’Urgències d’Atenció Primària i dels CAP de la ciutat sobre les necessitats de les persones sense sostre.

11. Garantir l’accés a una atenció sanitària adequada en l’àmbit de la salut mental: a partir de 2017 es duplicarà el nombre de professionals de l’Equip de Salut Mental en Sense Sostre, amb set persones més. En paral·lel, a principis d’any es posarà en marxa un centre residencial per a persones sense llar amb problemes de salut mental amb 41 places. Serà un equipament concertat amb la Fundació Hospitalària Sant Pere Claver.

12. Reduir el temps que les persones sense sostre passen al carrer: el Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament passarà de tenir 43 treballadors a tenir-ne 57 l’any que ve. A més, es crearà un programa específic de detecció a les estacions de Sants i del Nord i a la futura estació de la Sagrera.

Per potenciar el programa Primer la Llar, durant el 2017 i 2018 incorporarà 50 habitatges més provinents del Patronat Municipal de l’Habitatge i entre 2019 i 2020, se’n sumaran 50 més.

A més, l’any que ve es reformarà el Centre d’Atenció Nocturna d’Emergències, que s’obre durant els tres mesos de fred. I de cara al 2018, s’obrirà durant nou mesos.

13. Reduir la recaiguda: Durant els pròxims dos anys, s’engegaran projectes pilot d’acompanyament en l’ocupació per a persones que surten de situacions de carrer.

14. Detectar situacions de risc des dels centres de serveis socials.

15. Adequar la cartera de serveis a les necessitats de les persones que viuen al carrer: aquí s’inclou l’obertura d’un centre residencial per a joves extutelats, que ja va anunciar la tinenta d’alcalde de Drets Socials.

16. Millorar les condicions de vida als equipaments i evitar-ne la massificació.

17. Coordinar els esforços d’entitats i administració perquè ningú no sigui exclòs de l’atenció social pel fet de trobar-se en situació irregular.

18. Crear itineraris específics per a la regularització de persones sense llar en situació irregular: les entitats de la XAPSLL fomentaran l’emprenedoria cooperativa.

19. Incorporar la perspectiva de gènere en les reformes dels equipaments residencials: les entitats que ampliïn places residencials hauran de reservar places per a dones soles. Durant el 2018, el Centre Assís obrirà 10 apartaments per a dones que viuen al carrer.

20. Incorporar als serveis d’atenció a les dones víctimes de violència en el procés d’elaboració de protocols contra la violència cap a les persones sense sostre.

21. Combatre l’estigma social de les persones sense sostre: perseguint aquest objectiu, recentment s’ha engegat la campanya “Podries ser tu”. Durant el 2017, a més, es difondran documents encarats a periodistes sobre el tractament mediàtic d’aquest fenomen.

22. La XAPSLL mantindrà el recompte anual de persones que dormen al carrer fins a 2019 i es realitzarà un informe de diagnosi cada dos anys.

23. S’estudiarà la viabilitat de crear una base de dades compartida de persones usuàries dels serveis.

24. La XAPSLL debatrà i elaborarà un model d’intervenció social propi per atendre les persones sense sostre.