Cada vegada que el vehicle de la neteja passa per davant de casa d’Àlex Solé, al carrer del Beat Almató, al Coll, gira a la dreta per la baixada de Sant Marià i topa contra la seva finca. A causa d’aquestes col·lisions, la façana de l’edifici està malmesa i l’Àlex pateix humitats a casa per les filtracions d’aigua de la pluja. Segons diu, fins i tot alguna vegada ha calgut la intervenció dels bombers. Aquest veí de Gràcia va fer arribar la queixa a la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, i després d’estimar-la, Vilà ha instat el districte a executar les mesures corresponents per posar fi a aquesta situació un pèl surrealista.

Quatre anys d’inacció per part de l’Ajuntament

Segons la documentació facilitada a la sindicatura, el consistori coneix el problema com a mínim des del setembre del 2015, ara fa quatre anys. Tot i les respostes enviades en què s’informava de la intenció de solucionar-ho eixamplant la vorera del carrer, mai no s’ha arribat a executar res. Vilà ha afirmat que aquest fet “evidencia la vulneració dels principis d’eficàcia i bona administració que han de regir qualsevol actuació municipal”. Per aquest motiu, la síndica ha afegit que el consistori ha de valorar si convé obrir un expedient de responsabilitat patrimonial per aquests fets.