El síndic de Barcelona, David Bondia, ha obert una investigació d’ofici per conèixer les previsions de millora de les condicions actuals del CAP Gòtic. El problema principal, segons el síndic, és la manca d’espai per desenvolupar la tasca amb normalitat. Segons ha afirmat en un comunicat, aquesta situació provoca afectacions importants en l’atenció a les persones usuàries i en les condicions.

La sindicatura explica que el CAP Gòtic ha denunciat que tenen dificultats per emmagatzemar els elements d’atenció mèdica, manquen espais com sales de reunions o biblioteca, en els despatxos es conviu amb caixes i les consultes són compartides.

Filtracions d’aigües fecals al CAP Gòtic

Una de les problemàtiques que pateix el centre són “les filtracions d’aigües residuals que es produeixen sovint i que estan ocasionades per uns pisos gestionats per l’Agència de l’Habitatge Catalunya”. Aquest fet va provocar el tancament del CAP durant 24 hores a principis d’abril.

La sindicatura ha visitat dues vegades el CAP Gòtic durant aquest mes i ha demanat informació al govern municipal sobre la previsió del nou espai on s’ubicarà el centre i els problemes recurrents amb les filtracions.

Els mòduls provisionals, sense les condicions necessàries

La Sindicatura de Greuges de Barcelona també va visitar l’espai dels mòduls habilitats davant el CAP Gòtic, en què va fer-se l’atenció de la covid-19 i ha determinat que les consultes no tenen les mides ni les condicions necessàries.