LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials "El pla de seguiment de cadascú serà en funció d'aquesta situació amb què es trobi. Per tant, amb les persones amb més fragilitat hi haurà més control presencial, més control telefònic."

El servei de teleassistència actual tracta tots els usuaris de la mateixa manera, sense tenir en compte les necessitats especials de cada pacient. A partir d’ara s’establiran tres modalitats d’atenció en funció de la vulnerabilitat de la persona. D’aquesta manera, per exemple, el primer nivell de suport només preveu una trucada de seguiment cada 45 dies però, en canvi, el tercer grau inclou contactar-hi cada 15 dies i visites presencials, entre d’altres.

També s’incrementarà el nombre de llars on s’instal·laran dispositius complementaris a la teleassistència, com 19.000 detectors de foc i fum i 10.000 més de gas. El nou contracte pretén augmentar el seguiment presencial mitjançant visites a domicili i reforçar la coordinació amb els serveis de salut i socials així com policials. Es millorarà la gestió del servei amb més formació als treballadors i més facilitats per sol·licitar aquesta prestació.

La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha assenyalat que el nou contracte, que s’abordarà aquest dimarts en la comissió municipal de Drets Socials, impulsarà un nou programa d’atenció a les persones cuidadores, en coordinació amb entitats. També hi haurà un major control sobre les condicions laborals dels treballadors vinculats a l’empresa adjudicatària, que haurà de presentar en un termini de quatre mesos des de la signatura del contracte un pla d’organització de personal.

El servei de teleassistència el poden sol·licitar totes les persones majors de 75 anys i aquelles que tenen una dependència o discapacitat reconeguda. Per sota d’aquesta edat, s’hi pot accedir quan un professional de serveis socials o de l’àmbit de la salut així ho aconsella. El servei es pot sol·licitar als centres d’atenció primària de salut o serveis socials de referència.