FERNANDO FERNÁNDEZ FRAILE, coordinador de Yotuba "Aquí quedan muchas cosas pequeñas, y el gran enemigo son las toallitas, las compresas... casi todo lo que se tira por el váter. Sí que habría que ir limpiando bastante y sobretodo concienciando que este gesto de tirarlo al váter no, mejor a la papelera porque si no va al mar."

Cada any s’endinsen des d’un punt diferent del litoral barceloní i aquesta vegada la neteja s’ha fet als entorns de l’espigó de la Mar Bella. Des d’aquí, els voluntaris han recollit la brossa inorgànica que hi ha acumulada a entre sis i vuit metres de profunditat, però a causa de la fredor de l’aigua, que estava a 13 graus, s’han hagut de submergir per torns i durant poca estona. Tot i això, han recollit 60 quilos de brossa per torn.

Els residus més freqüents són els que es tiren al vàter, com les tovalloletes o les compreses, que segons els voluntaris són “el gran enemic”. Per això, insisteixen que és millor utilitzar la paperera, i no el vàter, ja que tot va a parar al mar.

Aquest tipus de neteja també la fan submarinistes de la Guàrdia Urbana anualment, però els voluntaris asseguren que no n’hi ha prou amb una sola actuació. Per això, fa quatre anys que des de l’empresa Yotuba, dedicada a organitzar excursions marítimes, van decidir emprendre una acció de recollida de residus. L’han batejada com a “triatló marítima” i la intenció es repetir-la el mes vinent en un altre punt de la costa barcelonina.