L’any 2021 s’han registrat 504 denúncies per discriminació a Barcelona, un 16 % més que l’any 2020. És una de les principals conclusions de l’Informe de l’Observatori de les discriminacions a Barcelona, que s’ha presentat aquest dimecres. El gènere és el principal motiu de discriminació: el 7,7 % de les barcelonines afirmen que han experimentat alguna forma de discriminació al seu barri pel sol fet de ser dones, però d’altra banda només un 36 % ho denuncien, davant del 52,5 % d’homes que reporten discriminacions. Les franges de 25-39 i 40-64 continuen sent les que més denuncien situacions de discriminació viscudes, el 80 % dels casos.

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de l’Ajuntament de Barcelona ha atès 1.382 dones per violència masclista durant el 2021. Ciutat Vella, en primer lloc, seguida de Gràcia i Sants-Montjuïc són els districtes on ha estat més gran la proporció de persones que han experimentat alguna discriminació.

Qui discrimina i de quina manera

D’acord amb els resultats de l’estudi, més del 90 % dels casos de discriminació s’han produït per l’acció d’una persona particular. Destaca molt especialment la quantitat de persones que expliquen que l’agent discriminador va ser
un veí o veïna del seu barri o de la seva mateixa escala. Les administracions públiques han estat agents discriminadors en el 22 % dels casos i els cossos policials, en el 7 %.

El 87,5 % de les discriminacions a la ciutat han estat directes i, d’aquestes, gairebé la meitat són situacions que s’han expressat a través d’un tracte diferenciat cap a una persona o col·lectiu, seguides de les discriminacions a través d’agressions verbals, com comentaris de menyspreu, insults o amenaces.

Durant el 2021, s’han denunciat 74 casos d’agressió física cap a la persona víctima de discriminació. Les discriminacions dins l’àmbit del racisme i la xenofòbia i de l’aporofòbia són, juntament amb l’LGTBI-fòbia, les que més agressions físiques recullen entre els casos reportats durant aquest any.

La infradenúncia, un problema transversal

L’Enquesta de relacions veïnals i convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona assenyala que només el 33,7 % de les persones afectades per una acció discriminadora han optat per explicar-ho. De les que sí que ho han fet, la majoria ho han explicat a una persona de confiança, un familiar o un amic, i únicament el 4,8 % de les persones discriminades asseguren haver-ne informat una entitat social, un servei de l’Administració pública, o la policia o jutjats.

I precisament aquesta infradenúncia és un dels reptes principals als quals ha de fer front l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona.