L’Observatori contra l’Homofòbia (OH) va registrar l’any 2021 el major nombre d’incidències contra el col·lectiu LGTBI rebut fins ara. En total, es van produir 284 situacions de discriminació, fet que representa el creixement d’un 50,3 % respecte de l’any anterior. A Barcelona ciutat se’n van concentrar 118, més d’un 41 %, especialment a Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-Montjuïc.

A l’hora d’explicar les dades, des de l’Observatori hi veuen diversos motius. D’una banda, creuen que, efectivament, hi ha més situacions discriminatòries, però apunten que també es denuncien més. A més, el president Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, denuncia també el paper de l’extrema dreta, que “legitima aquest patró d’agressor”. Segons Rodríguez, habitualment són homes joves que actuen en grup.

Augment de les agressions a dones transsexuals

El col·lectiu d’homes gais continua sent el que més incidències reporta i va arribar al 70,3 % dels casos el 2021. Segons l’entitat, però, el creixement més destacable és el de les agressions a les dones trans, amb 29 situacions de discriminació (12,3 % del total d’agressions). Pel que fa als homes transsexuals, l’Observatori té constància de vuit incidències (3,4 %). Per l’entitat, aquesta diferència s’explica perquè les dones trans tenen més dificultats en el món laboral, estan més exposades a situacions d’assetjament i discriminació i tenen més visibilitat corporal.

D’altra banda, pel que fa les dones lesbianes, l’Observatori constata que hi ha hagut una davallada d’incidències (representen un 8,1 % del total). Tot i això, l’entitat creu que aquestes xifres no impliquen que les lesbianes rebin menys agressions, sinó que es reporten menys.

La majoria de casos, a la via pública

La via pública és l’espai on es concentren més agressions, un 38,5 % dels fets. La resta d’espais queden a molta distància. En destaquen l’habitatge (10,6 %) i l’esfera virtual (internet i les xarxes socials, 9,9 %), encara que el percentatge ha anat disminuint. En canvi, les agressions que s’han produït en l’àmbit laboral i en l’oci nocturn han augmentat.

Per tipus, el més reportat són les agressions verbals (28,5 % dels casos), seguides de l’odi i exaltació (17,6 %) i les agressions físiques (17,3 %). També s’han donat casos de tracte inadequat i assetjament (13 %), amenaces (8,5 %) i relacionats amb el dret d’admissió (2,1 %).

Quan més denúncies hi ha és en cap de setmana, de divendres a diumenge. Si analitzem les dades per mesos, les agressions es concentren especialment al juliol, un 16,9 % del total de l’any. Des de l’Observatori remarquen que coincideix, precisament, amb els dies posteriors a la celebració de l’Orgull LGTBI i reclamen més recursos per fer-hi front.