Professors i alumnes es troben a l'aula, però la classe d'avui es fa a la xarxa. Aquesta escola fa uns mesos que treballa les matemàtiques amb una mètode innovador: els mateixos estudiants creen un problema, el pengen a Internet i, d'altres el resolen. CRISTINA BECLE "Posem problemes difícils per veure qui els sap fer i a qui els agraden les matemàtiques, els fan." Sangakoo és la primera xarxa social de matemàtiques i ja te més de 7.000 usuaris registrats. Aquí els aficionats als números hi troben exercicis des de primer d'ESO fins a cursos de carreres tècniques. ELISABETH ESTRADA "Plantejarem un problema de límits amb arrels i després posarem el desenvolupament del problema i finalment com resoldre el problema i la solució." ROBERTO FINGER, coordinador de TIC del Col·legi Padre Damián "Quan una persona crea un problema de matemàtiques, lògicament l'ha d'entendre, si no, no pot crear-lo. I el fet també que els alumnes puguin validar els problemes dels companys els dóna un protagonisme que normalment no tenen. Fan una mica de professors." Els alumnes poden treballar de manera individual o en parella, a l'escola o des de casa, tan sols connectant-se a l'aula virtual. EULÀLIA ALEMANY, assessora pedagògica de Sangakoo "Crear i resoldre en comunitat funciona per aprofundir en les matemàtiques. L'aprenentage no és memorístic sinó que has de pensar quin sentit tenen els problemes que estàs plantejant." El treball col·laboratiu és la clau del projecte: d'aquí el seu nom. Sangakoo eren les peces de fusta que es penjaven antigament als mercats japonesos amb problemes geomètrics que es resolien en grup.

El mètode Sangakoo es basa en  l’aprenentage col·laboratiu: el mateixos estudiants creen els problemes i altres estudiants, els resolen i els validen. És doncs, una xarxa col·laborativa que permet interactuar amb estudiants de matemàtiques del mateix nivell. A la seva web es troben els principals temes matemàtics, i els problemes relacionats.

Segons els fundadors de Sangakoo, generar nous problemes potencia la creativitat i la confiança dels alumnes i capacitats personals com el coneixement, la intel·ligència i la destresa.

Els continguts s’organitzen en seccions, temes i nivells, que s’ofereixen de forma gratuïta, que inclouen els continuts de les matèries des de 1r d’ESO fins als primers cursos de carreres tècniques.  Les més de mil pàgines han estat elaborades per llicenciats en matemàtiques, biologia i estudiants de ciències exactes.

Sangakoo també te una versió de pagament.