La Mesa del Congrés ha donat aire als promotors de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament amb tres mesos més de termini per recollir signatures. Des del mes d’abril s’han recollit més de la meitat de firmes necessàries (500.000). El temps que dóna la Mesa per a aquest tipus d’iniciatives acostuma a ser de nou mesos, però en aquest cas els promotors han demanat una ampliació del termini per diversos motius.

En primer lloc, perquè tot i que el còmput dels nou mesos per recollir signatures es va iniciar oficialment el 6 de febrer, la Junta Electoral Central no va lliurar a la Comissió Promotora les caixes amb els plecs degudament validats fins al 17 d’abril. Per tant, van transcórrer més de dos mesos sense poder recollir signatures a causa de la manca d’agilitat de la Junta Electoral.

I, en segon lloc, el mes de maig la Junta Electoral Central va modificar el procediment per a la verificació i certificació de les signatures, fet que també va provocar un retard considerable en el procés, en canviar la regulació dels fedataris que recullen les signatures.

Per aquestes dificultats sorgides durant el procés, es va decidir demanar una ampliació del termini, ja que l’objectiu inicial és arribar al milió de signatures. D’altra banda, l’ampliació de tres mesos permet, segons els organitzadors, mantenir la mobilització social pel que consideren una injustícia del sistema financer i hipotecari, pel qual cada vegada més persones s’estan quedant sense habitatge.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i 2011 es van produir més de 350.000 execucions hipotecàries a l’Estat espanyol. Les comunitats autònomes que encapçalen el rànquing de desnonaments són Andalusia (68.053), Catalunya (65.670) i el País Valencià (65.220). Aquesta ILP proposa un canvi en la legislació hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament (que amb l’entrega de l’habitatge es cancel·li el deute hipotecari) amb efecte retroactiu, la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social.

El grup promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social està format per CCCO de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la UGT de Catalunya.