El Departament de Salut ha creat una eina web perquè persones amb malalties en fase avançada o ja terminals, és a dir, quan només els queden unes setmanes o dies de vida, puguin expressar com volen que siguin aquests últims moments abans de morir. L’aplicació Decisions Compartides ofereix al malalt tot un seguit de recursos informatius i un qüestionari sobre situacions a les quals es podria enfrontar en els darrers dies de vida per tal que pugui expressar, de manera anticipada, quin tipus d’atenció vol rebre en funció de les seves preferències i voluntats.

El qüestionari

Els continguts de l’eina han estat elaborats per un equip pluridisciplinari de diversos centres de salut de Catalunya. En el cas del qüestionari, l’han desenvolupat de manera conjunta un grup de professionals del Parc Sanitari Pere Virgili i de pacients. Inclou preguntes com ara què considera més important el malalt, si els anys o la qualitat de vida; quins tractaments li agradaria rebre en cas de malaltia avançada, o on vol passar els darrers dies abans de morir.

Decisions Compartides

A Catalunya cada vegada es mor en una edat més avançada, però es calcula que un 75 % de la població perdrà la vida després d’una malaltia crònica. Algunes, com la malaltia pulmonar obstructiva, la demència o l’esclerosi lateral amiotròfica, són de llarg recorregut i provoquen el deteriorament progressiu de la salut. En aquesta etapa final de la vida, les cures pal·liatives són fonamentals per alleugerir el patiment del malalt, però, segons el Departament de Salut, les persones també tenen dret a decidir com volen que siguin aquests últims moments. Precisament amb l’objectiu de canviar el model d’atenció sanitària d’aquests pacients, va néixer el 2015 el projecte Decisions Compartides.