Projecte pacificació carrer Costa Rica

Representants de la Revolta Escolar s’han reunit amb la primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, i li han demanat al nou govern concrecions, partides pressupostàries i la calendarització de les noves actuacions. També li han traslladat a Bonet que “es prenguin mesures urgents per protegir la salut dels infants mentre no s’avanci amb el programa”.

Actualment hi ha més de 100 AFA de Barcelona que s’han adherit al manifest per aconseguir entorns escolars segurs i lliures de fum. El portaveu de l’entitat, Marc Hurtado, considera que salut i soroll han de ser una prioritat a l’hora de seleccionar quins entorns cal millorar. Assegura que “és una qüestió de voluntat política canviar el model de mobilitat i intentar solucionar el greu problema de salut pública causat per la contaminació”.

Pròxima reunió

Arran de la trobada d’aquest dimecres, s’ha acordat una reunió amb l’alcalde Jaume Collboni a principis del 2024. A banda, representants de l’associació han arrencat el compromís de mantenir reunions periòdiques amb Bonet.

Les famílies han traslladat també el seu desacord en les decisions referents a la instal·lació de 28 radars pedagògics nous “evitant que es despleguin a la trama Cerdà, els entorns escolars i sense ser sancionadors”.

L’associació ha entregat les 10 propostes que recull el manifest de la Revolta Escolar:

  • Pacificació de l’entorn del 100 % de les escoles de Barcelona.
  • Reduir els carrils de circulació de cotxes i motos als entorns escolars.
  • Limitació de la velocitat als entorns escolars a un màxim de 20 km/h.
  • Instal·lar mesures per obligar a complir les limitacions de velocitat.
  • Senyalització vertical i pintura a la calçada.
  • Eliminació de les places d’aparcament de cotxes i motos.
  • Control dels nivells de contaminació i soroll a cada escola.
  • Pla perquè les escoles segueixin la normativa RITE que garanteixi la qualitat d’aire net a l’interior dels edificis.
  • Carrils bici segurs per a famílies.
  • Revisió de la xarxa bàsica de la ciutat.