Les previsions de l’Ajuntament s’han complert i fins i tot superat.  El SAIER s’encarrega d’informar i assessorar els sol·licitants d’asil sobre protecció internacional i també dona assistència als casos més vulnerables i famílies amb menors. L’any 2017 un total de 4.405 persones van passar per les dependències del SAIER a l’avinguda del Paral·lel i al carrer de la Font Honrada. Aquestes xifres representen el doble de refugiats atesos que el 2016 (2.292) i més del triple que el 2015 (1.374). Només una cinquantena de persones van arribar en el marc de programes europeus. És a dir, gairebé el 99 % ha viatjat a Barcelona pel seu compte fugint del país de procedència.

La situació també s’ha agreujat en el cas dels menors, ja que durant el 2017 el SAIER va donar suport a 839 infants i adolescents, un 130 % més que l’any anterior.

Pel que fa a les nacionalitats, es van atendre persones originàries de gairebé 100 països diferents. Veneçuela és el primer país de procedència, seguit d’Ucraïna (que abans era el primer país d’origen), Hondures i Colòmbia.

 

Fins a 110 casos diaris

L’Ajuntament de Barcelona ha tornat a reclamar la implicació immediata del Govern espanyol i les despeses d’atenció als refugiats que està assumint el consistori. El tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania explica que “no podem permetre que hi hagi gent al carrer, els hem d’allotjar en allotjaments d’emergència, en pensions i en hotels”. Això els ha generat una despesa de quasi un milió i mig d’euros, gairebé el doble que el 2016, una factura que reclamen que pagui el Govern espanyol, qui en té les competències.

Des del govern alerten que la demanda d’atenció al SAIER s’ha incrementat per l’arribada de més persones però també per “les mancances i les disfuncions” del pla d’acollida de l’Estat. La primera fase s’ha delegat a la Creu Roja i es duu a terme al SAIER. Segons l’Ajuntament, aquest servei de primera acollida “atén de vegades fins a 110 casos diaris”. El canvi de criteris per accedir al programa estatal d’asil i la demora en els tràmits també deixa moltes persones desemparades. Si fa mig any es denunciava que es tardava al voltant de tres mesos, ara en són sis.