Dins el marc del projecte d’intervenció integral de la Rambla, el  Pla cor, l’Ajuntament ha iniciat la reparació del paviment en els punts on les rajoles estan més malmeses. Es trauran les peces trencades que poden suposar un perill per als vianants i se substituiran per unes de noves del mateix tipus. També es col·locaran noves rajoles en aquells punts en què s’havien anat tapant forats provisionalment amb formigó.

El cost d’aquesta reparació és de 60.000 euros. En concret, se’n repararà una superfície de 230 m2, amb les tres tipologies diferents de rajola que hi ha actualment a la Rambla, de colors marró, beix i negre.