Un 24% menys de queixes per soroll a Gràcia durant l'últim trimestre de 2012. Aquesta és la caiguda més pronunciada de totes les zones de la ciutat. Des de l'Administració s'assenyala el pla Silenci com una de les accions que han influït en aquestes dades. La campanya s'ha centrat al voltant dels eixos d'oci nocturn i s'ha fet a través de mediadors, que han treballat a les places. El principal problema de soroll que s'apunta no són els establiments, sinó els grups que ocupen l'espai públic. MAITE FANDOS, regidora de Gràcia "Els problemes de soroll sobretot els trobem en els nois i noies que estan a les places, no en les terrasses, sinó a les places, precisament, asseguts a terra, aquests són els que provoquen normalment més sorolls o que van en grup amunt i avall, aquests són els que normalment provoquen més sorolls, això s'ha estat fent una feina de mediació." Per l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, la disminució de les denúncies pot produir-se per diferents motius. LLUÍS GALLARDO, advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica "El que hem vist a l'Associació és que hi ha molta gent que es cansa de denunciar, sobretot el que és el soroll de la via pública, doncs 'botellons', tot això que fa referència precisament al pla Silenci, precisament perquè han vist la ineficàcia de l'actuació administrativa i, per tant, és clar, la gent en comptes de perdre el temps i l'energia i les ganes, doncs, al final ho deixa." L'Associació, que atén unes 3.000 queixes i consultes a l'any, assegura que més de la meitat són problemes amb el soroll veïnal. La majoria de denúncies per les molèsties al carrer provenen de Ciutat Vella o Gràcia. Per això, des de l'ACCCA es demana una aplicació estricta de l'ordenança del civisme.