Les observacions detectades pels docents s’hauran d’introduir en un simulador que Benestar Social té al seu web oficial i així poder determinar si el risc de maltractament és alt, lleu o moderat.