Més de 1.000 ciutadans de Nou Barris han fet aportacions al document que ha d'inspirar el Pla d'actuació muncipal d'aquesta legislatura. Un procés que no ha convençut del tot les entitats i associacions del districte, que ja van aportar algunes propostes recollides en assamblees i enquestes a cada barri. En poc més d'un mes, els veïns que han participat en el procés d'elaboració del PAM rebran una resposta en la qual s'assenyalarà si la proposta que han fet ha estat acceptada. IRMA ROGNONI, regidora de Nou Barris "Hi hagut al volts d'un 11-12% de participació de Nou Barris, que hi ha participat aportant idees sobre Nou Barris mateix. Per tant, cmptant que hi ha deu districtes, no està malament. I després, d'altra banda, quant participació general, les xifres també indiquen que hi ha hagut una alta participació a Nou Barris." El sistema de participació, però, no ha satisfet les associacions de veïns de Nou Barris, que reclamen més reunions per consensuar el document que definirà les actuacions que es duran a terme al districte. PEP ORTIZ, Coordinadora d'AV i Entitats deNou Barris "Ni els consells sectorials van ser citats amb hores, perquè cadascú expliquès la seva problemàtica sectorial, ni hi hagut realment reunions fermes amb les diferents associacions de veïns i evidentment amb la coordinadora per discutir el PAM." ALBERT RECIO, AV Prosperitat "L'únic que com associació ens han demanat va ser a començament de mandat, ja els vam entregar perquè teníem una previsió, els vam entregar un primer llistat. Després els vam entregar un segon llistat, però els vam entregar per finestreta, i no hem tingut cap reunió amb l'Ajuntament." A les butlletes participatives, els ciutadans hi han pogut marcar les prioritats per a cinc àmbits d'actuació. A Nou Barris, els temes que més preocupen són el disseny d'un pla de mobilitat i el medi ambient, sobretot ara que s'estan dissenyant les 16 portes de Collserola. Però, sobretot, els veïns demanen que el pla prioritzi la sanitat, l'educació i l'atenció a la pobresa. PEP ORTIZ, Coordinadora d'AV i Entitats de Nou Barris "El tema que s'estiguin tancant les plantes del nostre hospital de referència, la Vall d'Hebron, com el tema mal portat del CAP de la Guineueta." ALBERT RECIO, AV Prosperitat "I demanem això també com a coordinadora, una atenció especial a tots els problemes de pobresa que estan apareixent al districte i la veritat és que hem tingut al barri una reunió amb Serveis Socials i la impressió que tenen és que ni l'aparell estadístic ni l'organització dels serveis socials estan pensats per fer front al tsunami de problemes que tenim als barris." Els veïns també reclamen que es tinguin en compte els projectes pendents de legislatures anteriors i que es defineixi l'ús d'alguns espais, com els terrenys de l'Ideal Plàstica Flor o el castell de Torre Baró.