Els alumnes, en grups reduïts, fan dues sessions a la setmana centrades només a parlar en anglès. Els encarregats d’impartir la matèria són estudiants universitaris i amb formació professional, que tenen, com a mínim, un nivell B2 d’anglès. A més, han hagut de superar unes proves a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), que col·labora en aquest projecte amb l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona.

El programa, sota el nom Èxit anglès, funciona com a prova pilot en 22 escoles de primària i 28 instituts.

Formació per als docents

La iniciativa també ofereix formació al professorat de la cinquantena de centres que participen en el projecte. L’objectiu és complementar les classes ordinàries d’anglès i treballar en una mateixa direcció.