L’Agència de Salut Pública de Catalunya investiga un possible cas de coronavirus, el primer a casa nostra. L’afectat és un home de 33 anys procedent de la zona xinesa de Wuhan, que és on van sorgir els primers casos de contagi per a aquest nou virus. L’home va començar a tenir símptomes aquest dilluns i ha estat traslladat al Centre Hospitalari de Referència per a malalties d’Alt Risc, a l’Hospital Clínic. El malalt compleix els dos criteris, clínic i epidemiològic, necessaris per al seu estudi. Les proves al laboratori de suport de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran si es tracta o no d’un cas.

El Comitè d’Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles d’Alt Risc ha fet una crida a la calma. Asseguren que el risc que el coronavirus arribi a Catalunya és baix i que la seva incidència clínica tampoc no és preocupant a casa nostra.

Símptomes del coronavirus

Els símptomes més comuns del coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, la mort. Els casos més greus, generalment, es donen en persones grans o que pateixen malalties prèvies de tipus cardíac, pulmonar o problemes d’immunitat.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades. El període d’incubació de la malaltia és d’entre dos dies i un màxim de 14. Segons informa el Departament de Salut, si en els 14 dies posteriors a la tornada d’un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes respiratoris (tos, mal de coll, febre, sensació de falta d’aire) s’ha de comunicar als serveis sanitaris l’antecedent de l’estada en aquesta ciutat o bé trucar al 061 Salut Respon, que ja incorpora un servei de traducció a disposició dels professionals de la salut que ho necessitin per comunicar-se amb la població de parla xinesa.

Actualment no existeix un tractament específic pel nou coronavirus, però sí molts tractaments per controlar els seus símptomes, per la qual cosa, l’assistència sanitària pot millorar el pronòstic.

Mesures de prevenció

Les mesures genèriques de protecció individual davant les malalties respiratòries són mantenir una higiene de mans freqüent, especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.