El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha adjudicat aquest dimecres les obres de construcció de la plataforma sobre la qual s’instal·larà l’estructura ferroviària dels accessos sud i la terminal de recepció i d’expedició. Es tracta d’una de les obres prèvies a la construcció de les vies i la Terminal Nou Llobregat, unes infraestructures que formen part del futur node ferroviari que s’està desenvolupant a l’àrea sud del port. L’obra ha estat adjudicada per un valor de 25 milions d’euros i està previst que s’executi en un període de 24 mesos.

Primers passos per rehabilitar l’edifici del Portal de la Pau

A més, aquest dimecres també s’ha aprovat engegar el procediment per rehabilitar l’edifici del Portal de la Pau, que havia estat la seu històrica del Port de Barcelona i que es remodelarà per acollir el futur Centre d’Interpretació del Port. L’espai es dedicarà a explicar el funcionament de la infraestructura portuària i la seva contribució a l’economia del país.

En aquest cas s’hi invertiran 17 milions d’euros i es preveu un termini d’execució de 18 mesos. Com que es preveu que l’obra coincideixi amb la celebració de la Copa Amèrica de vela 2024, el projecte preveu que les obres quedin aturades entre l’1 d’agost i el 31 d’octubre d’aquell any i a més s’abonarà una prima d’èxit a la constructora si finalitza la restauració de les façanes principal i laterals abans del 31 de juliol.