(ACN) El 13 % dels barcelonins viuen sols. Segons mostra el padró municipal de la ciutat de l’any 2023 les persones en llars unipersonals són ja 213.839, dos punts percentuals més que a inicis del 2000 i el doble en percentatge i nombre que l’any 1991. Entre el col·lectiu de gent que viu sola, les persones grans són majoria: un 43 % del total.

En concret, un 25 % dels barcelonins majors de 65 anys viuen sols i, segons dades del mateix padró municipal del 2023, la proporció arriba al 28,9 % en els majors de 70 i gairebé al 40 % entre els majors de 90 anys. No és una realitat nova ni tampoc s’ha disparat recentment. Més aviat es pot dir que el fenomen es consolida i manté una tendència moderada a l’alça al llarg del segle XXI.

Més sols en totes les edats, menys els joves 

La incidència de la soledat entre la gent gran és més elevada que en capes més joves i és majoritàriament no desitjada, habitualment per pèrdua del cònjuge o de tot l’entorn familiar. Segons dades del mateix padró, la gent gran de Barcelona (persones de més de 65 anys) suposa el 43 % de la població que viu sola. En canvi, els joves d’entre 25 i 35 anys que viuen sols han baixat des del 2012.

La soledat per barris 

Els barris amb una major proporció de gent vivint sola són la Barceloneta (21,3 %), Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera (19,4 %), la Vila de Gràcia (17,9 %), Can Peguera (16,2 %) i l’Antiga Esquerra de l’Eixample (15,6 %). A l’altre extrem se situen barris com el Bon Pastor (només un 7,7 % dels residents viuen sols), Torre Baró (8 %), Ciutat Meridiana (8,1 %), Vallvidrera, Tibidabo i les Planes (8,2 %), el Besòs i Maresme (8,3 %), la Trinitat Vella (8,7 %), les Tres Torres (9,1 %), Pedralbes (9,2 %) i Vallbona (9,6 %).  

Un tret comú a les grans ciutats

Pel codirector de l‘Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Carles Donat, aquest increment gairebé generalitzat és una tendència global a les grans ciutats, on s’ha produït d’una banda un procés d’envelliment, i de l’altra un encariment de l’accés a l’habitatge.

La soledat no desitjada a Barcelona 

Fa 20 anys hi havia 93.222 persones majors de 80 anys empadronades a Barcelona i el 2023 els octogenaris són gairebé 118.000, unes 25.000 persones més. 

Les dades coincideixen amb la demanda creixent que estan experimentant a Barcelona entitats d’acompanyament a la gent gran que viu una “soledat no desitjada”, com els Amics de la Gent Gran. Segons explica a l’ACN el seu director, Albert Quiles, atenen actualment unes 900 persones grans i les peticions no han deixat de créixer els darrers anys, especialment després de la pandèmia de la covid-19. Les persones que més reclamen el seu acompanyament són generalment dones vídues més grans de 80 anys i amb una reducció de l’autonomia personal que dificulta, per exemple, la mobilitat plena.