La població empadronada a Barcelona ha registrat una davallada per segon any consecutiu. En data 1 de gener del 2022, el Padró municipal d’habitants té registrades 1.639.981 persones residents a la ciutat, un 1,2 % menys que un any enrere. Tot i això, es tracta del quart valor més alt de les tres darreres dècades.

Població resident a Barcelona (1900-2022)
Aquesta davallada ha estat completament condicionada per la covid i es registra per la contribució negativa tant del moviment vegetatiu com del migratori
Maria Jesús Calvó, cap del Departament d’Estàdistica i Difusió de Dades de l’OMD

Des de l’Oficina Municipal de Dades (OMD), Calvó vincula el descens de la població al repunt de la mortalitat per la pandèmia de la covid-19 (tot i que és significativament inferior a la del 2020), però sobretot al saldo migratori i administratiu, que en conjunt resta 16.000 persones.

Saldo natural, migratori i administratiu a Barcelona (2001-2021)

El registre de naixements més baix des del 1939

La xifra de naixements a Barcelona continua sent crítica. En total, el 2021 van néixer 11.510 nadons, la xifra més baixa registrada a la ciutat des del 1939, en plena Guerra Civil espanyola. Pel que fa a noms, sense gaires novetats, els més triats són: Sofia/Sofía, Emma, Martina, Olívia/Olivia, Júlia/Julia, Lucia, Mia, Ona, Laia i Aina i, per nens, Pol, Mateo, Marc, Bruno, Èric/Eric, Leo, Pau, Àlex/Alex, Nil i Jan.

Màxim històric de persones centenàries

De la lectura del padró també se n’extreu l’edat mitjana de la població de Barcelona, que en aquest cas es desplaça a l’alça: se situa en màxims històrics, en 44,2 anys. Per sexes, un 52,4 % de la població són dones.

Població centenària a Barcelona (2016-2022)

El nombre de persones centenàries a la ciutat augmenta un 7,8 % fins al màxim històric de 931 persones, un 83 % de les quals són dones.

Població centenària per barris a 01/01/2022
Població centenària per barris a Barcelona a 01/01/2022

Barcelona, multicultural

La diversitat de procedències continua sent un tret emblemàtic de Barcelona: a banda de l’espanyola, hi resideixen persones de 176 nacionalitats. Per continents, els estrangers més nombrosos són europeus i americans. Les nacionalitats més representades continuen sent la italiana, la pakistanesa i la xinesa.

Nacionalitat més freqüent (després de l’espanyola) per àrea estadística bàsica a 01/01/2022

662.833 domicilis

Les 1.639.981 persones empadronades a Barcelona viuen en 662.833 domicilis. D’aquest, gairebé 210.000 són unipersonals, concretament un 31,6 % del total. I una altra dada: al 77,5 % dels domicilis no hi viu cap menor.