sortida platja desconfinament
Foto: Xavi Calvo

L’ascens imparable en l’arribada d’italians a Barcelona no s’atura i ja són 41.759, una xifra inèdita en els últims anys. Cap nacionalitat no ha tingut una presència tan destacable a Barcelona en les últimes dècades. Després de l’espanyola, l’italiana és la nacionalitat més habitual a la ciutat, seguida dels pakistanesos (23.696), xinesos (22.519), francesos (17.792)  i colombians. En els darrers nou anys, des del 2012 la població italiana ha crescut un 82 %, segons xifres del padró 2020.

22 % de població d’origen estranger

A tota la ciutat, hi ha un 22,4 % de població estrangera (371.527 d’un total de 1.660.314 habitants) i augmenta lleugerament, un 2,9 %, respecte a l’any passat. Els italians són la nacionalitat que més creix en nombres absoluts (1.896 empadronats nous), seguits de colombians i britànics, que després del Brexit han arribat en massa a Barcelona.

Per contra, amb la crisi actual, ha caigut l’arribada de ciutadans procedents d’Amèrica i l’Europa de l’Est. Les nacionalitats que més han disminuït són Bolívia, l’Equador, Mèxic, la República Dominicana, Romania i Armènia, per aquest ordre.

Dels 371.527 estrangers empadronats a la ciutat, un 18,4 % (68.272 persones) viuen a l’Eixample, mentre que a Ciutat Vella en consten 57.734 (15,5%), seguits de Sant Martí (50.883, un 13, 7% dels estrangers).

En total, a Barcelona hi viuen persones provinents de 179 països diferents. Xifres estretes de les dades del padró 2020 que també mostren els efectes de la pandèmia en un augment de la mortalitat a Barcelona.