El carrer de Ros de Olano és de prioritat per a vianants. Els veïns de la via, organitzats a la plataforma veïnal Fumuts Ros de Olano, feia més d’un any que reclamaven que es pacifiqués aquest carrer, on havien començat a mesurar vehicles, soroll i contaminació a través de sensors. La pacificació que ha fet l’Ajuntament per reduir el trànsit creuen que no és suficient.

Sis carrers de prioritat per als vianants

El projecte Itineraris segurs ha arribat a Gràcia amb la pacificació de sis carrers on la prioritat ha passat a ser per als vianants, una acció que serà permanent. Aquestes vies són el carrer de Verdi entre la travessera de Dalt i Sant Salvador, Carolines entre Gran de Gràcia i l’avinguda de Riera de Cassoles, Santa Àgata, Taxdirt entre Pau Alsina i Sardenya, Beat Almató i Ros de Olano.

Una acció que els veïns creuen insuficient

En el cas de Ros de Olano, el veïnat creu que aquesta mesura no és suficient per pacificar la via, com fa temps que demanen. S’han col·locat senyals en què s’indica que la via és de prioritat per a vianants, que s’ha d’anar a 10 km/h i que està prohibit circular excepte serveis, bicicletes i accessos als aparcaments.

Tot i això, els veïns creuen que no es compleix la norma, ja que continuen comptant molts vehicles. Xavi Marín, de la plataforma Fumuts Ros de Olano, explica que un dia “entre les vuit del matí i les quatre de la tarda vam comptar que passaven 1.700 cotxes i 240 camions. Són uns nivells que no es poden justificar amb el trànsit dels pocs veïns que poden tenir garatge al carrer, més el bus i els serveis”.

Reclamen mesures més contundents

Fa més d’un any que la plataforma veïnal Fumuts Ros de Olano va instal·lar sensors per mesurar els vehicles i el soroll i van poder comprovar que els nivells superaven els paràmetres recomanats. Amb aquestes dades van reclamar la pacificació de la via que ara ha arribat. Estan satisfets, perquè l’Ajuntament els ha escoltat, tot i això creuen que s’haurien d’aplicar mesures més contundents, ja que un senyal, que creuen que pràcticament no es veu pels vehicles, no resol el problema. Per això, reclamen un senyal més visible i instal·lar càmeres o pilones que facin real la prohibició de circular pel carrer.