Un de cada tres establiments de l’avinguda Paral·lel són de concurrència pública, i el 90 % d’aquests són bars i restaurants. Per frenar aquesta proliferació d’establiments d’aquest tipus el consistori ha elaborat un pla d’usos que s’ha aprovat inicialment aquest dilluns.

El document prohibeix implantar establiments en locals contingus a un habitatge, i introdueix criteris de distància, densitat i superfície per esponjar els comerços. L’objectiu final de la mesura és evitar el monocultiu de locals restauració i oci nocturn i, per tant, fer més compatible la vida veïnal amb l’activitat econòmica.

L’avinguda del Paral·lel és una artèria singular amb un caràcter propi que connecta el Raval, Sant Antoni i el Poble-sec, que concentra al llarg de dos quilòmetres molta activitat econòmica i d’0ci. En total s’han comptabilitzat 107 locals de concurrència pública. L’Ajuntament va decretar una suspensió de llicències al desembre del 2017 per fer un diagnòstic de les activitats de l’avinguda i ara ja té a punt el Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres activitats.

Prohibeix obrir establiments nous al costat d’habitatges

Una de les mesures més contundents que preveu el pla d’usos és que no es podrà instal·lar cap establiment nou al costat d’habitatges. El document també fixa en un màxim de cinc el nombre de restaurants, bars o locals on es pugui degustar menjar, que es puguin ubicar en un radi de 150 metres i en un màxim de set els restaurants, bars musicals, botigues d’autoservei i de menjars preparats.

També fixa distàncies mínimes de separació respecte a escoles, centres sanitaris i institucionals: mínim 100 metres per a sales de jocs d’atzar o recreatius i de 200 metres en el cas de sales d’exhibició sexual, pornografia o prostitució.

Norma específica per al tram més cultural

El pla d’usos també defineix un àrea de tractament específic per a la zona on es concentra la major part els teatres de l’avinguda del Paral·lel, compresa entre els carrers de Viladomat, Margarit i Cabanes. Allà, els espais que actuïn com a sala de cinema, de teatre, de concerts o d’exposicions podran acollir altres activitats per tal de fer més atractiva l’oferta, com ara obrir-hi un bar. Aquest tram específic tindrà criteris més permissius, perquè el que es vol és fomentar-hi l’activitat cultural i que sigui un referent en aquest àmbit a tota Barcelona.