Glòria Pérez és la responsable de Sistemes d’Informació de l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquest dilluns ha explicat a BTV com, per al 50 % de noies adolescents de barris desfavorits que es queden embarassades, “formar una família pot ser una oportunitat“, ja que els permet revalorar la seva posició dins de la comunitat. Per contra, el 90 % de noies de la mateixa edat de barris benestants que es queden embarassades avorten perquè prioritzen seguir amb els estudis.

L’informe  sobre l’ús del preservatiu apunta que va disminuir un 12 %, entre 2004 i 2012, en joves de 17 a 19 anys. Al col·lectiu de joves de classes desafavorides aquest augment encara és més acusat i arriba al 20 %.

Pérez afegeix que els principals factors que han propiciat la caiguda en l’ús del preservatiu són la disminució de la percepció de risc, la caiguda en la compra de preservatius arran de la crisi econòmica i la manca de negociació per part de les noies a l’hora de decidir utilitzar-ne. A més, la crisi també, diu, és la responsable que els programes d’educació sexual no arribin a totes les escoles, motiu pel qual es mantenen creences errònies entre els joves, com que no és possible un embaràs fruit de la primera relació sexual. En aquest sentit, també ha remarcat que “és cert que l’ús del preservatiu és menys freqüent en alumnes d’escoles concertades i privades“.

Per una altra banda, Pérez ha explicat que hi ha més ús del preservatiu per part de nois. Les noies acostumen a prioritzar l’ús de la píndola i s’obliden de les malalties de transmissió sexual.