JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient "El consorci de Collserola i l'Ajuntament de Barcelona també hi està d'acord, i tots els ajuntaments que conformen els consorci, que una de les maneres de prevenir els incendis forestals és que ramats de cabres o d'ovelles siguin utilitzades per menjar físicament la vegetació que hi ha sota dels boscos i que això serà una mesura preventiva. No es tracta de contractar un pastor si no que algun pastor es guanyi la vida utilitzant cabres i béns i l'espai que pugui utilitzar sigui la serra de Collserola. Hi ha hagut un contacte amb un pastor que està interessat a venir a fer-ho. Teòricament en poc temps ho hem de veure. Combollar un ramat de cabres a les zones de bosc que considera més interessants amb l'objectiu de prevenció d'incendi forestal. És una imatge intel·ligent, d'smart city, per posar dos extrems, smart city és utilitzar iphones i tota la tecnologia que ens dóna, però ser intel·ligent és també utilitzar tècniques tradicionals que s'han demostrat al llarg de la història molt intel·ligents en el funcionament d'una ciutat, un poble o un bosc. Això també és smart city".

Puigdollers ha dit durant l’entrevista de ‘BTV notícies matí’ que el contracte amb el pastor està a punt de tancar-se. Tot i que habitualment els ramats són mixtos, cabres i ovelles, en aquest cas s’ha triat un ramat de cabres. Aquest animal és molt més salvatge que l’ovella i menja troncs i plantes de sotabosc. En canvi, les ovelles són més delicades i mengen herba.

No serà una imatge única al Parc de Collserola. De fet, hi ha fins a sis ramats que pasturen en aquest parc natural, i un miler d’ovelles que es mengen la biomassa del parc. Un dels ramats més importants és el de la finca de Ca n’Oller, a Montcada i Reixach, que pastura per aquest sector del parc i també pel turó de Montcada, una de les àrees on es produeixen més incendis per la quantitat de vegetació arbustiva que s’hi acumula. De fet, el 2011, el Consorci va construir una nau amb capacitat per a 500 ovelles a la finca pública de Ca n’Oller, i va signar un conveni amb el pastor que tenia el ramat en aquest zona perquè fes ús de les instal·lacions.

La reintroducció controlada de ramats d’ovelles i cabres a Collserola es va iniciar l’any 1995 per tal d’ajudar al manteniment dels boscos. A Vallvidrera hi ha un pastor que fa més de 30 anys que es dedica a l’ofici amb un ramat d’ovelles. De fet, segons la normativa del PEPCo (Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola) la pastura s’admet per a tasques de prevenció d’incendis per a la neteja de sotabosc i en tractaments singulars, com la neteja de les parts baixes de les línies d’alta tensió.

Una pràctica estesa a molts parcs

La Diputació de Barcelona fa més de quatre anys que té ramats als 12 parcs que gestiona. El Parc del Corredor, el de Sant Llorenç del Munt, el Montseny i també el Montnegre, entre d’altres. Habitualment hi pasturen ramats amb ovelles i cabres. Però, només fa unes setmanes, al Montnegre, s’hi ha introduït un ramat amb vaques d’Albera. Habitualment, la Diputació ofereix als pastors algunes necessitats bàsiques perquè puguin treballar: un tancat o cobert per als animals i també habiliten petites instal·lacions al bosc on els animals puguin anar a beure. Segons la Diputació, una de les problemàtiques actuals és trobar ramats i pastors.