La tarifació social a les escoles bressol, un sistema que va implantar l’Ajuntament de Barcelona ara fa quatre anys, ha ajudat a reduir les desigualtats per accedir als centres i ha fet augmentar un 19 % el nombre d’infants de famílies per sota del llindar de la pobresa de la renda de suficiència.

Segons l’avaluació que n’ha fet l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, aquest sistema de preus públics “redueix les barreres d’accés i atreu famílies amb rendes baixes”.

Canvi en la composició dels alumnes

Per fer l’anàlisi s’han comparat les dades de la matriculació del curs 2017-18 (quan es va implantar el sistema) amb les del curs 2019-20. Les variacions es produeixen en tots els trams de renda. En el cas dels trams de l’1 al 6 (els de renda més baixa) el percentatge de nens ha augmentat i, en canvi, ha disminuït el nombre d’infants dels trams més alts (del 7 al 10).

La conclusió és que hi ha hagut un canvi substancial en la composició dels alumnes i això ha afavorit l’equitat i tenir una representació de famílies socialment diversa.

Per l’Ajuntament de Barcelona, l’increment del percentatge d’infants amb famílies de renda baixa és especialment important, per l’impacte que té l’educació sobre el seu desenvolupament cognitiu i emocional.

10 nivells de quotes

El sistema de pagament actual estableix 10 trams segons la renda de les famílies, amb un mínim de 50 € al mes i un màxim de 395 €. Les que es troben als nivells més baixos assumeixen per tant, un 6,4 % del cost del servei, i les que estan en els trams més alts, cobreixen un 50,6 %.

L’Ajuntament reclama més recursos a la Generalitat

Durant la presentació de l’estudi aquest divendres, el regidor d’Educació, Pau Gonzàlez, s’ha referit a l’aposta de la Generalitat per la gratuïtat de les escoles bressol, començant amb els infants de dos anys. Afirma que en el cas de Barcelona caldria que la Generalitat millorés el finançament per poder assumir la despesa (més elevada que altres poblacions) i que, a més, caldria augmentar el nombre de places a les escoles bressol de la ciutat.