En els comicis europeus, generals i autonòmics les persones cegues poden exercir el vot amb independència i en secret amb el sistema braille, però en les eleccions municipals aquesta situació no està resolta. Grau ha reclamat una solució “com més aviat millor”, ja que des de l’aprovació de la reforma de la llei electoral encara “no hi ha un sistema establert per a les eleccions municipals, ni altres processos consultius que garanteixin el vot secret i accessible”.


Codis QR a les paperetes

Grau ha proposat que s'”incorporin codis QR a les paperetes de votació, ubicats en cadascun dels extrems del full” i que podrien incorporar fins a 4.200 caràcters d’informació per descriure el contingut de la formació política i de la seva candidatura. Segons ell, seria una bona alternativa utilitzar la tecnologia en unes eleccions municipals perquè l’Administració argumenta que “és impossible l’equipament en braille pel nombre de candidatures i circumscripcions”. Segons el delegat de l’ONCE a Catalunya, “el nostre mòbil podria identificar fàcilment i llegir mitjançant una síntesi de veu” totes aquelles persones cegues que aniran a votar.