informa pisa

(Agències/redacció) Aquest divendres, 8 de març, ha arrencat el procés de preinscripció d’ESO per al curs 2024-25, un procés telemàtic que s’acabarà el 20 març.

Les famílies podran consultar la llista amb la puntuació provisional el proper 17 d’abril, per presentar les reclamacions des d’aleshores i fins al 22 d’abril i, un cop resoltes, es publicarà la llista amb barem el 25 d’abril.

Menys alumnes que el curs passat

Els curs actual es van matricular per estudiar primer d’ESO un total de 83.235 alumnes i es preveu que per al proper curs siguin 1.100 menys. Malgrat això, cal tenir en compte que el nombre de places de cada centre educatiu és limitat, de manera que si el nombre de peticions supera el d’alumnes que el centre educatiu pot acollir, s’aplica un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació.

El 30 d’abril es farà el sorteig de preinscripció, una xifra que servirà per desempatar les sol·licituds que tinguin els mateixos punts per accedir a un centre educatiu.

La llista amb les assignacions definitives es publicarà el 10 de juny i el període de matrícula està establert entre els dies 18 i 26 de juny.