Quan neix un nadó prematur o es detecta un infant amb problemes de desenvolupament, tenir els serveis a prop és vital per a les famílies. Amb aquest objectiu s’ha estrenat una ampliació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Nou Barris. Fins ara, funcionava a Verdum i aquest dimecres s’ha estrenat un nou espai a Torre Baró per donar servei a la zona nord del districte -Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona-.

La idea és oferir atenció especialitzada a infants i famílies sense que hagin de sortir del barri. D’aquesta manera, s’elimina un dels obstacles que feia que molts usuaris no acudissin al servei.

Famílies que no acudien al servei

Fa cinc anys, les escoles bressol de Ciutat Meridiana van detectar que la crisi i els problemes de l’entorn afectaven la psicologia i el desenvolupament dels nadons i infants de la zona. “Ens vam trobar que moltes famílies, en viure en aquesta zona, els era difícil desplaçar-se fins on hi ha l’EIPI de Nou Barris, a Verdum, per logística o perquè no tenien diners per a una T-10″, explica Elena Ràfols, directora de l’EBM Aqüeducte. Per això, des del 2014, les escoles s’han coordinat amb el CDIAP  de Nou Barris, situat a Verdum, i una psicòloga supervisa i atén els nadons a les mateixes escoles bressol. Però calia anar més enllà. I per aquesta raó s’ha creat una ampliació del CDIAP dins el Casal de Barri de Torre Baró.

Augment d’un 60 % de la demanda

El nou centre també ha de servir per descongestionar el CDIAP de Nou Barris, en un moment en què es detecta un increment d’usuaris. “Les demandes del servei a Nou Barris havia crescut molt al barri, un 60 % – assegura Laia Ortíz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials – i necessitàvem que famílies que es quedaven despenjades per la llunyania entre Zona Nord i Verdum tinguessin aquest servei de proximitat. Que no es quedessin fora per raons econòmiques o de logística”.

Un equip interdisciplinari

El dispositiu d’atenció precoç de la Zona Nord de Nou Barris disposa d’un equip de sis professionals en psicologia, treball social, fisioteràpia, psicologia i logopèdia, a més de neuropediatria i psicomotricitat. L’atenció és tant individualitzada com grupal, tenint cura de l’estat físic i psicològic de famílies i infants. També orienten i ofereixen suport tècnic als professionals de la xarxa de serveis del territori. L’Ajuntament ha invertit 26.000 euros en la implantació d’aquest servei.