nova identificació policial mossos
Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra incorporaran durant els propers dies un nou número operatiu policial (NOP) als agents de la Brigada Mòbil. La BRIMO portarà aquesta nova identificació en actuacions d’ordre públic i quan, per necessitats operatives, hagin de posar-se les armilles protectores que impedeixen la visualització del número d’identificació professional.

Nova identificació mossos d'esquadra
Foto: Mossos d’Esquadra

El nou NOP s’incorporarà també a la part davantera de l’armilla protectora i als dos laterals del casc, es garantirà per tant que es pugui veure el número d’un agent d’ordre públic des de qualsevol angle i davant de qualsevol intervenció. Aquest nou número d’identificació serà també més fàcil de recordar: estarà format per la combinació de sis dígits alfanumèrics quan, fins ara, era de nou.

nova identificació mossos d'esquadra
Foto: Mossos d’Esquadra

La incorporació del nou número identificatiu es farà en dues fases. Durant la primera s’inclourà el NOP als uniformes de tots els agents de la Brigada Mòbil. Una segona fase, la licitació de la qual ja s’ha iniciat, inclourà aquesta identificació a tots els efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) de Catalunya.

Més seguretat per ciutadans i agents

Des del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia valoren molt positivament l’anunci de la implementació del NOP. Consideren que visualment els números es veuen correctament, tot i que una mica petits al casc. A més, afirmen que aquest canvi donarà molta més seguretat, tant als ciutadans com als mateixos agents.